11

სწრაფი კრედიტი 30 წუთში

თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი
ნებისმიერი სიტყვის, სიმბოლოს ან ციფრის კომბინაცია
გაიმეორეთ ზემოთ მითითებული პაროლი
მობილურის ნომერი. ფორმატი: (9955XXXXXXXX)
ქალაქის ნომერი. ფორმატი: თბილისი (995322XXXXXX) რეგიონი(995XXXXXXXXX)

პირადი მონაცემები

დაბადების თარიღი. ფორმატი: 1980-10-25
პირადი ნომერი (11 ნიშნა ნომერი, რომელიც დაფიქსირებულია პირადობის მოწმობაში, პასპორტში ან ID ბარათში)
ქალაქი, სადაც ოფიციალურად ხართ რეგისტრირებული
მისამართი, სადაც ოფიციალურად ხართ რეგისტრირებული
ქალაქი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ
მისამართი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ
Facebook გვერდის მისამართი

პასპორტის მონაცემები

საბანკო რეკვიზიტები

რომელ ბანკში გაქვთ გახსნილი ანგარიში
საბანკო ანგარიშის ნომერი ან Emoney საფულე (IBAN. მაგ: GE33TB7057236020100006 ; EMONEY. მაგ: 361200001)

რეკომენდატორი

იმ პიროვნების სახელი და გვარი რომალმაც გაგიწიათ რეკომენდაცია ჩვენთან კრედიტის აღებაზე (ივსება იმ შემთხვევაში თუ ასეთი პიროვნება არსებობს)
ზემოთ აღნისნული პიროვნების საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი
პირობები  წავიკითხე და ვეთანხმები